December 26, 2014 @ 03:20 PM

面对水灾来临的指导和防范措施

确保水灾预警系统,并在公告期间收听电台,电视及有关政府机构所发布的消息。 检查排水孔像水沟或下水道。清除任何障碍物,并确保将它密封好以便洪水没办法进入面对水灾来临的指导和防范措施

水灾前的准备

 • 获取有关您地区的水灾情况。
 • 确保水灾预警系统,并在公告期间收听电台,电视及有关政府机构所发布的消息。
 • 检查排水孔像水沟或下水道。清除任何障碍物,并确保将它密封好以便洪水没办法进入。
 • 确保您所在地区的转移中心和灾难援助中心。
 • 提供应急设备和充足的粮食供应。
 • 确保您的家人知道如何在紧急时行动。

水灾前 - 迹象检测

 • 收听电台广播,电视或关当局的发文。
 • 把家具或其他设备搬移到安全的地方。
 • 把重要的文件放置在安全的地方或放进防水容器随身携带。
 • 准备切断水电和天然气。
 • 通知您的邻居,并准备撤离。

水灾发生时 - 搬移时

 • 在收到指令后,立即转移到提供的疏散中心。
 • 为了安全,尽早在水灾上涨之前或白天时避难。
 • 请按照指定的路线,短路线可能被堵塞。

水灾发生时 - 车内

 • 不要继续抵御水灾的地区,应回头到安全的地方。
 • 如果您的车辆突然停止时,请锁好您的车再离开到一个安全的地方。

水灾发生时 - 在屋里

 • 通过电台,电视或有关当局公佈灾情。
 • 随时准备好紧急设备。
 • 如果被支离,马上服从指示。

水灾发生时 - 戶外

 • 量到高处和安全的地方。
 • 尽量避免会危及到您性命的水灾地区和急流水的地方。
 • 无论乘船或步行都不要在灾区四处游走。
 • 不要触摸任何电缆或掉下的电线。
 • 監督孩子,不要让他們在水渠,河流或矿井玩耍。
 • 不能喝洪水。

水灾发生后

 • 收听广播或等待执行员的公告,还未确实安全之前,请不要擅自回家。
 • 请给于您的邻居或残疾人士(长辈,小孩或特殊人士)援助。
 • 检查您的房子是否有裂纹或沉淀的迹象,因为它可能是不安全的。
 • 不要继续进入被水淹没的家园,谨防可怕的隐患。

水灾过后 – 进入屋里时

 • 穿鞋。
 • 检查是否有损坏的牆壁,地板,门窗等。
 • 检查是否有有害的动物或有毒的昆虫。使用的木材,移开那些散落在你家的地板上的任何障碍。
 • 注意天花板和牆面,以防倒塌和断裂。

水灾之后 - 检查灾后可能带来的威胁

 •  
 • 检查煤气管是否爆裂或洩漏。
 • 检查淹没在水中的电线。
 • 检查下沉的电器。
 • 在搬移物品时,先检查易燃成分的物品(煤油,汽油,柴油等)。
 • 将已被淹没的食物包括罐头食品丢弃。
 • 检查是否有损坏的化粪池,防止寄生的危害。
 • 如发现有任何被破坏的公共设施,请马上通知有关当局。

水灾咨询链接
http://ebanjir.kelantan.gov.my
http://etindakan.terengganu.gov.my
http://portalbanjir.mkn.gov.my
http://bencanaalam.jkr.gov.my
http://publicinfobanjir.water.gov.my


JPS Careline 1300 80 1010

Bilik Gerakan KELANTAN Pejabat Kebajikan Masyarakat Jajahan Kota Bharu ­ 09-7482124
Bilik Gerakan 8 Briged (Tentera) ­ 09-7753400
Bilik Gerakan PDRM (CCC Kelantan) ­ 09-7450999, 09-7455555

Bilik Gerakan TERENGGANU Bilik Gerakan JPAM ­ 09-66668246
Ibu Pejabat Bilik JKM ­ 09-6224022
Ibu Pejabat Bilik Gerakan Bencana Negeri ­ 09-6316021

Bilik Gerakan PAHANG Bilik Gerakan Jabatan Kebajikan Masyarakat ­ 09-5650222
Bilik Gerakan TUDM ­ 09-5404008/09-5902294
Pusat Kawalan Operasi Bencana(PKOB) Negeri ­ 09-5151999/09-5902294

资讯来源:www.my.com.my


Topics:  infoflood

connect to ifeel magazine - like & connect with us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram.

Editor's Choice

 
 
 
 
 
 
 
 

Loading...